1. ?? ??

     ????

     2017?
     • ?? 6? ?? Brand1 ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ?? 17? ?????? Brand1? ??? ?? 6? ?????? Brand2? ??? ?? 1? ?????? Brand3? ??? ???? 3? ?????? ??? ??? 52? ???? ?? ??? ???(?????Chambers Asia Pacific)
     • ?????? ????(??? Chambers)
     • ??????(International Financial Law Review IFLR)
     • ??? 13? ????? 47? ???? ?? ??? ??? ?? 2? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ????(The Legal 500 Asia Pacific)
     • ?? ?? ?? ??? ?? ???(??? ?????ALB)
     • ?? ?? ??? ?? ?? ???(??????International Legal Alliance)
     • ???? ?? ?? ?? ???? ?2?(????Universum)
     • ?? ??? ??? ?? ??(Corporate Intl)
      
     2016?
     • ?? 5? ?? ?????? ?? ??, Brand1? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ?? ???? ?? 17? ?????? Brand1? ??? ??? 7? ?????? Brand2? ??? ??? 3? ?????? ??? ??? 48? ???? ?? ??? ???(?????Chambers Asia Pacific)
     • ?? ??? ??(The Lawyer)
     • ?? ?? ??(China Law & Practice)
     • ?? ?? ???? ?? ??(China Law & Practice)
     • ??? ?? 50? ??(??? ?? ???ALB)
     • ?? ?? ???? ?? 10? ???? ??(??? ?? ???ALB)
     • ?? ??? ????(??? ?? ???ALB)
     • ?? ????? ??? ??(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??? ????(Phoenix Global Affairs Unit)
     • ?? ?? 20? ?1?(Phoenix Global Affairs Unit)
     • ?? ?? ??? ?? ?? (International Legal Alliance)
     • ???? ??? ??? ?? ???? ?3?(????Universum)
      
     2017?
     • ?? ??? ??? ??(??? ?????ALB)
     • ??? ? ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • IPO?? ??(International Finance News)
     • IPO?? ??????(International Finance News)
     • ??? ???? ???? ??????? ?? 1?(???????????? ????? ????? ??)
     • ?????????? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ?????? ? ???????? ??? ????? ??TOP5(China Venture)
     • ?? ??? ?? ??? ??(Corporate Intl)
     • ?? ?? ???? 1? ??(ALB)
     • ?? ???? ?? ??(Chambers)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ??? ??(ALB)
     • ?????? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • 27? ?????? ?? ??? ???(brand 1,17? ????; brand 2,6? ????;recognize practitioner,3? ????)( Chambers Asia Pacific)
     • TOP-TIER FIRM ?? ?? 10? ?? ??:??? ? ???,?? ? ??,?? ????,????,???,???,???? ? ???,??? ? ????,????,??,????? ? ??, WTO/?? ??(The Legal 500 Asia Pacific)
     • ?? ??? ?? 7? ?? ??:????,??? ? ????,????,????,?? ? ??,???,????(IFLR1000)
      
     2016?
     • ?? ??? ??? ?? ??-???(ALB)
     • ??? ??? REIT ?? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ?? ??? ? ???? ??(Asian-mena Counsel)
     • ??? ? ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ???? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??A??IPO??? ?1?(??,?? ????? ??? ??? ????? ??)
     • ???????? ??(Corporate Intl)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ???????? ???? ??10? (Zero2IPO Group)
     • ???????? ??????10?(Zero2IPO Group)
     • ???? ??? ?? ???? ??10?(Zero2IPO Group)
     • ?????????? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ?????? ???? ?? ?? ( China Business Law Journal)
     • ?? ?????? ? ???????? ??? ????? ??TOP5(China Venture)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ???????? ??(Corporate Intl)
     • ???? ???? 1? ??(ALB)
     • ???????? ??? ??????(Zero2IPO Group)
     • ?? ? ?? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ???? ?? ??(China Law & Practice)
     • ?? ???? ??(ASIAN-MENA COUNSEL)
     • ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ??? ??(ALB)
     • ?? ????? ???? ?? ??(China Law & Practice)
     • ?? ? ???? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??? ? ??? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ? ??? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ?? ??(China Law & Practice)
     • ?? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ? ???? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ?? ? ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ?? ???? ?? ??(China Law & Practice)
     • ???? ?? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??? ? ???? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??? ? ???? ?? ??(Asialaw Profiles)
     • ??,?? ? ???? ?? ??(China Business Law Journal)
     • 27? ?????? ?? ??? ???(band 1,17? ????; band 2,7? ????; recognize practitioner,3? ????)( Chambers Asia Pacific)
     • 2016? ?? ??? ?? 6? ????:??? ? ???,?? ? ??,?? ????,????,??? ? ????, WTO/?? ??(The Legal 500 Asia Pacific)
     • 2016?? ?? ??? ?? 6? ?? ??:????,?? ????,????,?? ? ??,???,??? ? ???? (IFLR1000)
      

      

     2017?
     • ?? 20? ?? ?? ??? ????:????-???? ?? ???????(China Business Law Journal)      
     • ?? 20? ?????? ??? ????:2016? ?3? ?? ????????? ??????? ??(China Business Law Journal)      
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?1? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal)      
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2017? ?1? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal)
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?1? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal) 
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?4? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal)
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?4? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal)
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?2? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal)    
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?3? ?? ?? ?? ?? ????? ??(China Business Law Journal) 
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2016? ?1? ???? ?? ?? ??? ??(China Business Law Journal)      
     • ?? 20? ?????? ??? ????:??2017? ?1? ???? ?? ??? ??(China Business Law Journal)
      
     2016?
     • ?? ??? ??? ? ???? ??:?? ??? ????(China Law & Practice)
     • ?? ??? ???? ??: Hewlett-packard? Tsinghua Unisplendour Corporation Ltd.? 25? ??? ?? ????(China Law & Practice)
     • ?? ??? ??/??/????:???? ??? ????(China Law & Practice)
     • ?? ?? ??:?? ??? ???? ????(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??:?????????OmniVision Technologies?? ????(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??:?????? ????? ????? ?? ?????? ???? 4? ????? ???? ????(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??:????? ?????? ????? ?? ??? ???? ???? (China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??: ??? ???? ? ??? ?? ?? ?? ????? ???? ???? (China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??: ???? ? ?? 2? ?? ?? ????(China Business Law Journal)
     • ?? ?? ??:?????? ????? ?? ???? ?? ?? ??(China Business Law Journal)
     • ??? ?????? ?? ????(ASIAN-MENA COUNSEL)
     • Tsinghua Unisplendour Corporation Ltd.? ??? ?? ???? (ASIAN-MENA COUNSEL)
      
     色99视频精品综合在线观看